E-learning kursus til jagttegn København

E-learning kursus til jagttegn København

Teori: 1/3 + 12/4 2019 – kl. 17.00 – 21.30
Hvidehus, Valbygårdsvej 64 A, 2500 Valby

Praktik: 31/3 + 5/5 2019 – formiddag eller eftermiddag + aftales senere.
Københavns Flugtskydnings Klub, Selinevej 9, 2300 København S

Pris: 3.500,-

Teori undervisningen indeholder:
Pensummet til den teoretiske del indeholder: vildtkendskab, vildtbiologi, vildtforvaltning, vildthåndtering, jagtvåben og ammunition, lovgivning, sikkerhed, etik og jagtledelse.

Du får 7 lektioner, en hver uge, som du så arbejder på, når det passer dig. Du får udleveret en kursusmappe med forskelligt vigtigt støttemateriale.
Men bemærk, at du selv 100% bestemmer, hvornår du vil starte læsningen og systemet vil være åbent til den dag du skal til prøve.

Derudover får man mulighed for at træne på vores super effektive E-træningsprogram, som du naturligvis har adgang til på nettet under forløbet, og du har ligeledes mulighed for at kontakte en instruktør, enten online eller pr. telefon.

Praktisk undervisning indeholder:
Indhold: Forsigtighedsregler, våbenbetjening, skydeteknik, 50 skud efter lerduer, afstandsbedømmelse til vildtfigurer samt træning i jagtbane, som svarer til den bane, man går til jagttegnsprøven.

Prøverne afholdes af Naturstyrelsen 2 gange om året:
Forår: 15. april til 30. juni (sidste frist for tilmelding er d. 15. februar)
Efterår: 15. september til 30. oktober (sidste frist for tilmelding er d. 17. juli)

Mødedage:
Ifølge lovgivningen er der 4 dages mødepligt – 5 lektioner á 45 minutter pr. gang – og som udgangspunkt fordeler vi dem som følgende:

1. dag
Teoriaften fra kl. 17.00 – 21.30.
Information om, hvordan E-Learning og E-Training virker samt samspillet mellem disse to systemer.
Orientering omkring pensums indhold og hvordan vi angriber dette mest konstruktivt.
Gennemgang af jagtprøven – både den teoretiske og den praktiske del.
Gennemgang af litteraturen bag jagttegnsundervisningen, – ”Jagttegn” fra Danmarks Jægerforbund og ”Vildt og Jagt i Danmark” fra forlaget Hornslet samt diverse fuglebøger.
Foredrag: Jagtens udøvelse (sikkerhed, etik og jagtledelse, jagtformer, hunde, vildthåndtering)

2. dag
Teoriaften aften fra kl. 17.00 – 21.30.
Gennemgang af vildtkendskab og biologi, vildtforvaltning, jagtvåben – haglgevær og riffel -ammunition, lovgivning, teori vedr. skydeteknik
Eventuelle tvivlsspørgsmål.

3. + 4. dag
De sidste 2 dage skal bruges til den praktiske del. Tidspunktet aftales individuelt.

Ikke indeholdt i prisen:
Lærebog – pris fra kr. 399,00.
Skydebane tillæg: kr. 250,00 – opkræves af os.
Prøvegebyr til Naturstyrelsen, kr. 310,00 – opkræves af Naturstyrelsen.

Når du booker et kursus på vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores handelsbetingelser herunder:

Betalingsbetingelser:

Tilmeldingsgebyr kr. 1.000,00 betales senest 8 dage efter tilmelding.
Resten af kursusgebyret betales senest 45 dage før kursusstart.

Afbud:
Tilmeldingsgebyr på kr. 1.000,00 tilbagebetales ikke.
Ved afbud i perioden fra sidste tilmeldingsfrist – h.h.v. 15/2 og 18/7 – og frem til en uge før kursusstart, refunderes med 50% af kursusgebyret fratrukket tilmeldingsgebyret.
Ved afbud den sidste uge før kursusstart, ingen tilbagebetaling.

Ændring af kursusdage:
Ændring p.g.a. sygdom – adm. gebyr kr. 0,00
1. Ændring – adm. gebyr kr. 0,00
Efterfølgende ændringer – adm. gebyr kr. 200,00
Overflytning til næste sæson – adm. gebyr kr. 1.000,00

Tilmeld dig dette online kursus til jagttegn

Fornavn og efternavn

Dit cpr-nummer

Telefon

Din e-mail

Adresse

Postnummer

By

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til os på telefon 21 81 08 80

– eller skriv til os på e-mail: info@jagttegn.net